Het koor

“Canticum” telt meestal tussen de 30 en de 40 leden. Dit aantal is vrij constant door de jaren heen. Begin 2023 bestaat het koor uit 32 zangers, als volgt verdeeld over de vier stemmen: 10 sopranen, 10 alten, 6 tenoren en 6 bassen. We repeteren elke dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de “Boogzaal” van het bijgebouw van de kerk in Gorssel. Onze dirigente is Paulien Roos-Bik. Onder haar inspirerende leiding werken wij aan het verhogen van de kwaliteit van het koor. Plezier beleven aan het zingen is daarbij de belangrijkste drijfveer.

Eén of twee keer per jaar geven wij een concert, waarbij wij regelmatig begeleid worden door musici, zoals strijkers of een pianist/organist. Ook nodigen wij soms solisten uit voor onze concerten.

Het bestuur van het koor bestaat uit vijf leden.
Voorzitter: Jeanet van Woerden, Almen
Secretaris: Nicolette Huisman, Harfsen
Penningmeester: Peeke Hoekstra, Gorssel
Lid: Anneke Grünefeld, Gorssel
Lid: Frank van Schagen, Gorssel

Beheer muziekbibliotheek: Gelske Hermans

Web-beheer: Marianne Slootweg

Geschiedenis in het kort

Op 13 januari 1917 werd door enkele leden van de toenmalige jongelingsvereniging, de Chr. Gem. Zangvereniging “Halleluja” opgericht.

Het hoofd van de Chr. Lagere School, de heer J.J. van Velden, trad tot 1949 op als dirigent van het koor. Daarna heeft de heer J. van Riessen het koor vier jaar gedirigeerd. In 1953 kreeg het koor een professionele dirigent in de persoon van Piet Westerhout, voormalig directeur van de Muziekschool in Zutphen. Over deze begintijd is helaas niets meer terug te vinden in de archieven, de oorlog is hier waarschijnlijk mede schuldig aan. In het verslag van de jaarvergadering van 1956 is te lezen dat, “door de jaren heen het aantal leden schommelt rond de dertig” en is er zoals bij veel koren “een nijpend tekort aan tenoren en bassen”.

Op 19 augustus 1955 werd het koor uitgenodigd mee te werken aan de feestelijke inwijding van het gerestaureerde orgel in de kerk van Gorssel. Enkele leden van het koor “Hosanna” Eefde zorgden voor versterking. Samen met een koor uit Enschede en “Hosanna” hebben we op 18 oktober 1977 meegewerkt aan het NCRV radioprogramma “Zondagavondzang” dat werd opgenomen in de Ned. Herv. Kerk van Delden. Het eerste Passieconcert in samenwerking met de Harmonie vond plaats op 30 maart 1980 onder leiding van Ton de Waal. Dat was tevens het begin van een jarenlange traditie.

In de jaren zeventig is de naam van het koor gewijzigd in “Canticum” (lofgezang), een meer eigentijdse naam.

Dat het koor zich ook nog met andere zaken als zingen bezighield, blijkt uit het feit dat in mei 1987 er een praalwagen werd opgetuigd met het opschrift “ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”. Op de Gorsselse zomermarkten worden aardbeien verkocht, soms eerst zelf door de koorleden bij het bedrijf van de familie Makkink geplukt. Het “aardbeienspel” met als hoofdprijs natuurlijk een aardbeientaart kreeg al snel bekendheid.

In het kader van Muziek aan de IJssel werden regelmatig koffie- en theeconcerten in het Trefpunt gegeven. Verder waren er de concerten in samenwerking met Toonkunst Zutphen in de Warnsveldse kerk, met het Mannenkoor Zutphen in de Buitensocieteit, de zangersavonden en niet te vergeten de avonden in diverse tehuizen in de omgeving. Ook zongen we in de Walburgiskerk en het kerkje van Steenderen met zijn mooie akoestiek.

In de beginjaren ’90 zat het koor in een dal, mede door de snelle wisseling van dirigenten liep het aantal koorleden terug tot 23. Nu heeft het koor inmiddels weer ruim 30 enthousiaste zangers.

Sinds september 2005 is Paulien Roos-Bik onze dirigent.

Naast de “vaste” dirigenten Piet Westerhout (1953-1964), Gerrit Ruysink (1964), Ger van Poppel (1965-1977), Gijs van Schoonhoven (1978), Ton de Waal (1980-1989), Els Dijkerman (1989-1992), Willem van Pelt (1992), Caecillia Busch, (1993-2001) en Alina Sokolova (2001-2005) hebben nog anderen ons geholpen, door voor korte perioden in te vallen zoals de dirigenten Len Oosthoek, Ben Veldkamp, Anja Voorhorst, Jaap Roos en Irene Hendriks (koorlid, pianiste en dirigente).

Hieronder enkele foto’s uit de oude doos.